АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Про збірник

 

 

 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами


Збірник наукових праць

 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Наукова періодика України

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення методології та сучасних технологій навчання та виховання людей з особливими потребами

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 6684 від 11.11.2002

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 2-05/5 від 08.06.2005

Галузь науки:

педагогічні та психологічні науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська

Засновники:

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”; Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України; Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, академік АПН України, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г.Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Самойлова С.С.

Члени редколегії:

Барно О.М., д-р пед. наук; Бебик В.М., д-р політ. наук; Бондар В.І., акад. АПН України; Берлач А.І., д-р юрид. наук; Вісковатова Т.П., д-р психол. наук; Галімов А.В., д-р пед. наук; Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук; Засенко В.В., чл.-кор. АПН України; Клименко В.В., д-р психол. наук; Кокун О.М., д-р психол. наук; Кольченко К.О. канд. техн. наук; Ложкін Г.В., д-р психол. наук; Макаров Р.М., акад. АПН Росії, д-р пед. наук; Максименко С.Д., акад. АПН України; Мурза В.П., д-р біол. наук; Невмержицький О.А., канд. пед. наук; Романенко Л.Ф., д-р екон. наук; Соботович Є.Ф., чл.-кор. АПН України; Тарасун В.В., д-р пед. наук; Томчук М.І., д-р психол. наук; Хохліна О.П., д-р психол. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук; Чайка В.Є., д-р біол. наук; Чепа М-Л. А., канд. психол. наук; Чепелєва Н.В., чл.-кор. АПН України; Чернілевський Д.В., д-р пед. наук

Адреса редакції:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
вул. Хорива, 1-Г, кімн. 31, Київ, Україна, 04071
Тел.: (044) 428-74-12, 425-29-38
Факс: (044) 428-73-14
E-mail: nikulina@vmurol.com.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ  www.nbuv.gov.ua