АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами

УДК 37.018.4:004       

ББК 74.5

О.П.Косовець,

аспірантка

 

Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами

 

У статті проводиться аналіз асинхронного навчання слухачів з особливими потребами, яке реалізується електронними підручниками, відеоуроками, презентаціями та навчальними форумами.

Ключові слова: асинхронне навчання, електронний підручник, відеоурок, презентація, форум.

 

Постановка проблеми. Для ефективного використання інформаційних та телекомунікаційних технологій, викладач має професійно володіти сучасними методами та формами навчання. Особливо це стосується викладачів інформатики, які навчають слухачів з особливими потребами. Активне впровадження передових  технологій у навчанні таких слухачів постає провідником у світ знань, особистісної, професійної та соціальної адаптації. Пропонуємо традиційні форми навчання доповнювати телекомунікаційними технологіями навчання, для забезпечення якісного навчання слухачів з особливими потребами. Одними з таких технологій є організація синхронного та асинхронного навчання.

Локальні чати та інтернет-пейджери допомагають слухачам з вадами мови та слуху приймати активну участь в обговоренні поставленої проблеми, спілкуватися з одногрупниками та почувати себе включеними у загальний процес навчання не у ролі пасивного споглядача, а як активного учасника навчального процесу, дослідження та пізнання [3].

Слухачі часто пропускають заняття через стан здоров’я, що погано відображається на засвоєнні навчального матеріалу та призводить до психологічного дискомфорту. Для подолання таких проблем радимо використовувати у навчанні інформатики асинхронні форми навчання, які надають можливість навчатися за межами класу, повторювати навчальний матеріал у зручний для слухача час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів та студентів з особливими потребами досліджують вітчизняні науковці (Н.Тализіна, Г. Нікуліна, П. Таланчук, М. Кадемія, М. Чайковський) та зарубіжні науковці (Ф. Вейшаар, Д. Макнотон, Л.Сідлескі). В окремих дослідженнях проведено огляд спеціалізованого програмного забезпечення для навчання студентів з вадами зору та частковою втратою слуху.

Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України проводить дослідження, спрямовані на виявлення психологічних засад, що проектують навчання з використанням комп’ютера [2,  423]. У Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі накопичується досвід навчання дітей з вадами слуху на основі використання інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання (ІТКТН) [1, 251].

Мета роботи – провести аналіз форм асинхронного навчання, визначити  переваги та недоліки у навчанні інформатики слухачів з особливими потребами.

Асинхронне навчання – це навчання, в якому контакт між викладачем та слухачем здійснюється з певною затримкою у часі; це форма навчальної телекомунікації, коли кожний слухач знайомиться з навчальними матеріалами або виконує завдання не одночасно з усіма, а в зручний для нього час.

Кожний слухач має можливість:

- запропонувати викладачеві свій варіант виконання завдання;

- здобувати нові знання самостійно з електронного конспекту;

- підключатись до форуму для обговорення та уточнення  набутих знань;

- налагодити контакти з іншими слухачами.

Асинхронне навчання базується на особистісно-орієнтованому підході, який підкреслює важливість взаємодії між викладачем та слухачем [9]. Такий підхід поєднує в собі самостійне навчання з асинхронною взаємодією для забезпечення навчання, вдосконалення та розширення можливостей традиційних форм навчання з поєднанням інноваційних технологій. [9].

Асинхронне навчання вимагає від викладача спрямованості на особистісно-орієнтовний підхід. Конструктивістська теорія пропонує викладачеві бути не лише дозатором знань, стати навчальним дизайнером, посередником та експертом методів та форм навчання [10].

Особистісно-орієнтовний характер асинхронного навчання потребує від слухачів з особливими потребами прийняти відповідальність за здобуття знань:

 • оволодіти інноваційними технологіями;
 • використовувати нові методи спілкування з одногрупниками та викладачем.

Електронні підручники. Сучасне програмне забезпечення дає можливість створити адаптований електронний підручник для слухачів з особливими потребами. За допомогою програм для читання слухач налаштовує розмір тексту, кольорове оформлення підручника, інтенсивність та яскравість екрану монітора.

В електронних підручниках текстові пояснення супроводжуються графічними та анімаційними зображення, які сприяють активному опануванню навчального матеріалу.

Пошук інформації відбувається швидко, а електронний зміст дає змогу переходити на різні розділи. Слухач створює закладки на окремих частинах тексту чи графічних об’єктах для переходу у зазначене місце.

Озвучення підручника допомагає слухачам з вадами зору прослухати текст. Такі електронні підручники легко транспортуються, займають малий об’єм.

Виключно високий ступінь наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсів, комплексність і інтерактивність роблять їх незамінними помічниками, як для слухачів з особливими потребами так і для викладача.

Завдяки комплексу різноманітних мультимедійних можливостей (відеосюжети, анімація, звук, якісні ілюстрації, сотні інтерактивних завдань і так далі) процес навчання стає ефективнішим і цікавішим.

Переваги електронних мультимедійних підручників:

1) можливість компактного збереження великого об'єму інформації;

2) програма для читання швидко налаштовується на конкретного слухача;

3) легко доповнюється та розширюється;

4) має широкі можливості пошуку;

5) можливість виконання інтерактивних вправ і тестів;

6) високий ступінь наочності: побудова візуальних моделей, використання графічної і аудіо інформації;

7) структурованість (гіпертекстова організація інформації).

Відеоуроки. Для демонстрації виконання завдання ми пропонуємо використовувати відеоуроки. Перегляд відео лекцій, практичних завдань допоможуть пригадати навчальний матеріал у будь-який зручний для слухача час. За допомогою медіапрогравачів, слухачі налаштовують темп перегляду: зупиняють урок у потрібному місці, переходять назад чи вперед, зменшують розмір екрану, щоб одразу виконувати завдання.

Переваги відеоуроків:

1) викладач конструює повний та чіткий виклад навчального матеріалу;

2) слухач точно знаєте, скільки часу займе перегляд уроку;

3) навчальний матеріал структурований та послідовний;

4) забезпечують максимальну наочність;

5) полегшує роботу викладача: не потрібно повторювати кожного разу одне і те ж, досить буде включити потрібний урок з поясненням;

6) відеоуроки можна використовувати де завгодно і коли завгодно;

7) переглядати матеріал будь-яку кількість разів.

Недоліки відеоуроків:

1) при демонстрації частково втрачається зворотний зв'язок;

2) необхідно періодично поновлювати уроках;

3) створення якісного відеоуроку вимагає багато зусиль та часу.

Презентації розглядаємо як самостійний спосіб оформлення навчального матеріалу та як доповнення традиційних форм навчанні.

Використання програми  Ms PowerPoint  для створення презентацій не потребує значної підготовки для оволодіння, а також не займає багато часу для розробки заняття. При цьому програма використовує інформацію в будь-якій формі – текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіофрагменти. Викладач може сортувати матеріал на свій розсуд: змінювати порядок та час перегляду слайдів. Презентація являє собою певну послідовність слайдів – електронних сторінок.

Викладач демонструє слайди на екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора. Частіше демонстрація супроводжується коментарями викладача. При здійсненні показу об’єкти можуть одразу відображатися на слайдах, а можуть з'являтися  на них поступово, через певний час, визначений викладачем для підсилення наочності навчального матеріалу та акцентування на особливо важливих моментах змісту.

Залежно від цілей застосування навчальну презентацію класифікуємо:

 • для супроводу лекцій;
 • демонстрація: перегляд слайдів без допомоги викладача зі звуковим супроводом, які відкриваються та переходять між слайдами автоматично,  за певний проміжок часу, або  керуванням слухача;
 • комбінована – з поясненнями викладача та частина слайдів із звуковим супроводом.

Переваги презентацій:

 • зацікавити слухачів: заняття стають більш емоційними;
 • індивідуальний перегляду на комп’ютері у зручний час;
 • повторення навчального матеріалу;
 • простий та зручний для створення навчальних презентацій.

Крім того, такі презентації легко тиражуються, розповсюджуються та займають малий об’єм.

Форум. Виступає як інтерактивний елемент навчального веб-сайту. Його мета полягає у забезпеченні обміну завданнями та результатами роботи, обговорення навчального матеріалу між слухачами та викладачем.

Інструменти, які використовуються на форумах, дозволяють переходити у потрібні місця для повторного перечитування цитат та діалогу. Ці інструменти дозволяють створити закладки на важливому місці для швидкого повернення, підтримують гіперпосилання на інші сторінки чи теми форуму. Збереження історії форуму дає можливість повертатися до матеріалу через певний проміжок часу .

На форумах застосовується надзвичайно гнучке розмежування доступу до повідомлень. Так, на одних форумах створити нові повідомлення може будь-який випадковий відвідувача – такі форуми є відкритими усім слухачам без винятку, на інших – необхідна попередня реєстрація (найбільш поширений варіант). Існує і змішаний варіант – коли деякі теми можуть бути доступні всіх слухачам, а інші – тільки зареєстрованим. Крім відкритих, існують закриті форуми, доступ до яких визначається персонально для кожного адміністраторами (викладачем). На практиці також нерідко зустрічається варіант, коли деякі розділи форуму загальнодоступні, а решта доступна тільки вузькому колу.

Під час реєстрації на форумі слухач створює профіль – сторінка з відомостями. У профілі слухач може повідомити інформацію про себе, встановити своє фото та підпис, що буде автоматично відображатись на його повідомленнях. Підпис може бути статичним текстом або містити графічні зображення.

На форумах при створенні нової теми є можливість приєднання до неї голосувань або опитувань. При цьому слухачі голосують або відповідають на поставлені запитання. Навчальний форум має свою тематику – достатньо широку, щоб в її межах можна було вести багатопланове обговорення. Часто також декілька форумів об’єднують (це форуми у широкому сенсі). Наприклад, об’єднання форумів з тем вивчення прикладних програм: текстового редактору, електронних таблиць, баз даних та ін..

За методом наповнення форуми можна створити з динамічним списком тем та з постійним списком тем. У форумах з динамічним списком тем слухачі можуть створювати нові теми в рамках навчального матеріалу. З постійним списком тем слухачі не мають можливості щось змінювати – це лише текст та графічні зображення для читання.

У повідомленнях форуму відображається дата та час розміщення інформації, підпис слухача та його фото. Відповіді та пропозиції можна розташувати як у хронологічному порядку так і в порядку безпосереднього відношення до конкретної теми на яку посилається слухач. Це зручно для підведення підсумків, обговорення теми навчання, розгляду пропозицій та аналізу результатів навчання.

У попередній статті досліджувалось синхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами [3]. Синхронність розуміється як спільна робота слухачів над однією проблемою одночасно. Асинхронність – як індивідуальна робота слухачів, коли навчання відбувається у зручний час, незалежно від інших членів групи.

Аналіз різних форм синхронної та асинхронної організації навчального процесу вказує на ряд переваг та недоліків. Наприклад, форум відрізняється від чату розділенням тем і можливістю спілкування у зручний для слухача час. Це схиляє до серйозніших обговорень, оскільки надає слухачам більше часу на обдумування відповіді. Форуми забезпечують можливість вставки малюнків, графіків та фото для форматування навчального матеріалу.

Слухач, який перебуває на лікарняному, має можливість приймати активну участь у навчанні та обговоренні проблеми, звітуватися викладачеві за допомогою синхронного та асинхронного спілкування. Такі комунікативні форми не вимагають обов’язкової присутності в аудиторії: навчальний матеріал надсилається як за допомогою інтернет-пейджерів так і розміщається на форумі у відповідній темі. Для самостійної роботи слухачеві достатньо скористатися електронним підручником, відеоуроком, презентацією, відвідати Інтернет для перегляду форуму чи чату.

Висновок. Для роботи з електронними підручниками, відеоуроками, презентаціями та форумами слухачі оволоділи технологіями керування:

 • програмами для читання,
 • медіапрогравачами,
 • прикладними програмами,
 • браузерами мережі Інтернет,
 • інтернет-пейджерами.

Забезпечення синхронного та асинхронного зв’язку дозволить підвищити якість навчання:

- реалізація самостійної роботи слухачів з особливими потребами;

- здійснюється групове навчання з підтримкою інформаційних технологій, що є важливим для слухачів, які мають вади мови чи слуху;

- створення різних груп для спілкування та навчання;

- створення форумів та чатів на різну тематику;

- використання форумів для розташування тексту, графіків та малюнків у мережі Інтернет;

- загальна доступність навчальних матеріалів для усіх слухачів групи.

Отже, синхронне та асинхронне спілкування допоможе не лише у оволодінні новими знаннями, а й у спілкуванні з одногрупниками, знаходженні нових друзів, що є важливим для слухачів з вадами здоров’я. Такі програми відкривають перед слухачами з особливими потребами нові можливості для професійної та особистої реалізації як повноправного члена суспільства.

 

Література:

1. Кадемія М.Ю. Використання інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці дітей з вадами слуху // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол.: І.А. Зязюн та ін. − Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2010. – С. 250-254.

2. Комісарова О.Ю., Депутат В.В. Специфіка інтерфейсу при навчанні людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб.наукових праць. – К.: Університет „Україна”. – с.423-430.

3. Косовець О.П. Принципи синхронного навчання інформатики слухачів з особливими потребами// Наукові записки: Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2010.

4. Поцулко О.А. Дистанційна освіта в Україні // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк: Витоки, 2009. –  №1. – С.24-28.

5. Рокосовик Н.В. Дистанційне навчання у вищій освіті людей з особливими потребами// Актуальні  проблеми  навчання та виховання  людей  з особливими   потребами: 36. наукових праць. - К.: Університет "Україна", 2004.- 448 с.

6. Шуневич Б.І. Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання//  Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2009. Вип.653. – С. 231-239.

7. Чайковський М.Є. Актуальні питання соціально-педагогічної реабілітації молоді з особливими потребами // Наукові записки: Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. – Випуск 19. – Вінниця, 2007. – 450 с.

8. Andrea Kienle. Intertwining synchronous and asynchronous communication to support collaborative learning – system design and evaluation //Education Information Technologies, 2008. - http://www.Springer.com.

9. Mayadas F. Asynchronous learning networks: a sloan foundation perspective  // Journal of Asynchronous Learning Networks, 1. – 1997.

10. McQuiggan C. A. The role of faculty development in online teaching’s potential to question teaching beliefs and assumptions  // Online Journal of Distance Learning Administration. -  2008.  http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall103/mcquiggan103.htm.

 

В статье проводится анализ асинхронного обучения слушателей с особыми потребностями, которое реализуется электронными учебниками, видеоуроками, презентациями и учебными форумами.

Ключевые слова: асинхронное обучение, электронный учебник, видеоуроки, презентации, форум.

 

The article analyzes the asynchronous learning students with special needs, which is realized by electronic textbooks, video lessons, presentations and educational forums.

Keywords: asynchronous learning, electronic textbook, video lessons, presentations, forum.Номер сторінки у виданні: 98

Повернутися до списку новин