АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.

Вища освіта в Україні: від інтеграції до інклюзії

8-14

2 Сас Н. М. Використання досягнень соціології, менеджменту, педагогіки у розвитку інноваційних процесів соціальної сфери 14-19
3 Кизима Р. А., Яковчук В. В. Тестова система оцінювання знань студентів, як один із методів сучасної технології навчання 19-29 
4 Кравченко І. В. Особливості педагогічних конфліктів у взаємодії студентів і викладача вищої школи 29-33
5 Веретко І. А. Особливості фізичного розвитку дітей та молоді з особливими потребами в умовах інтегрованого середовища 33-39
6 Єжова Т. Є. Методичні засади розробки адаптованих навчальних матеріалів для студентів з порушеннями слуху (з досвіду роботи викладача фізики) 39-44
7 Щелкунова Ж. М. Наукова основа технології тестування – одна з умов ефективності педагогічного контролю 44-51

8

Бахтіна Г. П., Ксьонс О. С.
 

Використання механізмів змі у вирішенні проблем інвалідів в Україні (проект «Побачити серцем»)

51-57
 

9

Завойська Л. М.

Вплив високої поезії людей з інвалідністю на моральну регуляцію суспільства

57-63
 

10 Засенко В. В. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в Україні 64-68

11

Колупаєва А. А.

Спеціальна освіта в країнах пострадянського простору: порівняльно-аналітичний огляд

68-74
 

12

Чепчина І.

Визнання жестової мови за документами міжнародних організацій

74-81  

13

Ремажевська В. М.

Науково-організаційні основи створення системи ранньої комплексної допомоги дітям з вадами зору

81-90
 

14

Омельянович І. М.

Розвиток просторового орієнтування у першокласників з інтелектуальною недостатністю

90-96 

15 Адамюк Н. Б.

До питання про реальний стан навчання осіб з вадами слуху в Україні

96-112
16 Яковлева С. Д. Зниження довільної пам'яті в учнів із затримкою психічного розвитку як фактор виникнення труднощів у шкільному навчанні 112-118
17 Каменська Наталія Про неприпустимість вживання терміну «глухонімий» 118-127 
18 Кокун О. М. Гендерний та фаховий аспекти психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності 128-142
19 Томчук С. М. Індивідуально-типологічні передумови появи та розвитку негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку 142-149
20 Томаржевська І. В. Результати проведення гуманістично орієнтованого тренінгу як головного компонента програми психологічного супроводу соціономічно-професійної підготовки студентів з особливими потребами 149-157 

21

Панченко Т. Л.

Психолого-педагогічний аналіз особливостей самостійної роботи студентів з інвалідністю

157-166 

22 Єршов П. І. Вирішення конфліктів у сфері соціальної роботи 166-168

23

Пасічняк Р. Ф.

Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності до самостійного прийняття рішень

168-177 

24 Шмаргун В. М. Організація психореабілітаційної роботи з дітьми із затримками психічного розвитку 177-187
25 Томчук М. І., Потоцька І. С. Формування професійних цінностей студентів-психологів 187-194
26 Іванченко В. В. Психологічні механізми формування духовності і ціннісних орієнтацій в гімназичних закладах 194-202
27 Назаревич В. В. Психологія соціальних потреб дітей із мінімальною мозковою дисфункцією 202-212

28

Погорільська Н. І.

Емпіричне вивчення феномену співзалежності у матерів дітей з порушеннями психофізичного розвитку

212-219 

29 Солодчук С. Є. Сімейне консультування як вид психологічної допомоги сім’ї 219-226
30 Купрєєва О. І. Особливості психологічної допомоги в системі психологічного супроводу студентів з інвалідністю 226-234
31 Сердюк Л. З. Психологічні аспекти соціалізації та особистісного розвитку студентів з інвалідністю 234-241
32 Берко В. Г.

Становлення і розвиток реабілітації загалом і фізичної реабілітації зокрема

242-251
33 Бойко Г. М.

Проблеми впровадження реабілітаційно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами

251-254
34 Кравчук Л. С. Проблеми фізичного здоров’я і оздоровчі заходи в супроводі навчання студентів з особливими потребами 254-261
35 Авраменко М. Л., Кузнєцов Д. А., Анищенко В. М.

Медико-методологічне обґрунтування рекомендацій щодо оволодіння робітничою професією «соціальний робітник» в умовах всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

261-265
36 Яримбаш К. С.

Педагогічні основи корекції рухової сфери слабозорих підлітків на заняттях з оздоровчого плавання

265-271
37 Архипов О. А.

Теоретичні основи використання технічних засобів та тренажерів у навчальному процесі

271-280
38 Баннікова Р. О., Бардашевський Ю. В.

Фізична реабілітація та соціальна адаптація осіб з дитячим церебральним паралічем на пізній резидуальній стадії

280-290
39 Бровченко Л. М. Особливості організації занять лфк, спрямованих на корекцію постави та фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору в спеціальному навчальному закладі 290-299
40 Березовський А. П., Бондаренко Л. В., Дронникова Т. А. 

Методика використання різних видів масажу, вправ гігієнічної гімнастики, їзди на велотренажері з метою усунення наслідків деформуючого артрозу колінного суглоба

299-305

41

Пятничук Т. В.

Набуття нечуючими будівельних професій як умова їхньої реабілітації

305-311  

    Зміст  


Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин