АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна

Забезпечення інклюзії молоді з інвалідністю в університетське середовище

10-15 

2

А. О. Мігалуш

Інклюзивна освіта та супровід навчання і виховання — основа інтеграції в суспільство людей з особливими потребами

15-24 

3

І. Я. Іванюк

Адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах інтегрованого навчання

24-32 

4

Ю. Ю. Каліберда, А. В. Федько, А. Л. Георгієва

Використання досвіду навчальної діяльності Острозької академії у XVI–XVII ст. в Україні під час дослідження сучасних проблем навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі

32-38

5

Л. І. Дмитренко

Підготовка управлінців вищих навчальних закладів до організації навчання осіб з особливими освітніми потребами на засадах акмеологічного підходу

38-47

6

Т. М. Кравченко, І. І. Брецко

Вплив комунікативних тенденцій на професіоналізм педагога

47-54

7

Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова

Самостійна робота студентів в умовах інформаційного навчального середовища

54-66

8

О. В. Тюптя, В. П. Шкуро

Проблема вдосконалення системи надання соціальних послуг людям з обмеженими можливостями

66-76

9

О. Ю. Закусило, Н. В. Ольхова-Марчук

Прикладні аспекти соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей з особливими потребами

76-82

10

С. С. Дембіцький

Порівняльне дослідження етичних принципів соціальної роботи в міжнародних та вітчизняних нормативних актах

82-91

11

Їдка Вітова

Законодавчі аспекти спеціальної освіти в Чехії та Фінляндії

91-100

12

Петра Юрковікова

Співпраця між родиною, спеціальним радником та громадськими організаціями як вагома умова для інтеграції підтримки спеціального догляду

100-106

13

Ф. М. Вейшаар

Вивчення реакції студентів на нові підходи у викладанні

106-110

14

Р. П. Карпюк

Особливості професійної підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах

110-118

15

Ю. В. Богінська

Законодавче забезпечення доступності вищої освіти в європейських державах для осіб з обмеженими можливостями

118-125

16

А. В. Кравцова

Особенности организации профессиональной подготовки инвалидов в Бельгии

125-131

17

Н. В. Майєр, Т. І. Коваль

Використання дистанційних технологій у процесі самостійного оволодіння студентами франкомовним діловим писемним спілкуванням

131-139

18

Н. М. Петрученко

Основні характеристики готовності до професійної діяльності студентів-інвалідів

139-145

19

В. П. Сидоренко

Проблеми навчання і професійної підготовки фахівців автотранспортної галузі України

145-158

20

Ян Михалик

Общественные аспекты положения граждан-инвалидов в трансформирующихся странах Восточной Европы — интеграция?

158-164

21

Т. Є. Єжова

Теорія і практика інтегрованого навчання осіб із порушеннями слуху в професійно-технічних і вищих навчальних закладах

165-173

22

Л. М. Руденко

Принципи викладання курсу «Психопатологія» у процесі підготовки психологів (спеціальних)

173-184

23

Н. П. Кравець

Розвиток мовлення в розумово відсталих учнів і проблема формування читача

184-194

24

Д. І. Шульженко

Психологічна корекція аутичних дітей в умовах інклюзивного навчання

194-204

25

І. М. Омельянович

Вивчення стану знань і вмінь розумово відсталих першокласників із просторового орієнтування (орієнтування у відношеннях між предметами)

204-211

26

В. В. Шорохова

Збереження працездатності розумово відсталих учнів 1–4-х класів під час навчальної діяльності (НЗНМ)

211-217

27

О. В. Парасоцький

До проблеми подолання дизорфографії в учнів із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення (НЗНМ)

217-224

28

Н. В. Пилюк

Оздоровча робота у спеціалізованому дошкільному закладі як засіб соціальної адаптації дітей з особливими потребами

224-232

29

В. Т. Циба

Проблема генерації поколінь при зростанні частки людей з особливими потребами

.232-238

30

Л. З. Сердюк

Вплив мотивації на пізнавальну діяльність студентів

238-246

31

О. М. Кочубейник

Модуси екзистенції як спосіб реалізації автентичності

246-255

32

О. І. Купрєєва

Вплив функціональних обмежень на особистісний розвиток

255-263

33

О. М. Кокун

Особливості професійного самовизначення юнаків на етапі оптації

263-269

34

О. А. Волинчук

Формування психологічної готовності особистості до управлінської діяльності під час навчання у ВНЗ

269-278

35

О. Б. Кучменко

Індивідуально-біологічні властивості учнів та їх вплив на формування мотивації до навчального процесу

278-287

36

Т. Л. Панченко

Дослідження готовності студентів з інвалідністю до виконання самостійної роботи у процесі навчання

287-296

37

А. О. Курбатова

Психологічні особливості правильного вибору професії

296-303

38

С. Д. Яковлєва

Стан вищих психічних функцій і працездатність дітей, хворих на ДЦП

303-311

39

Н. О. Бєлікова

Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти

311-318

40

Н. І. Гітун, Н. О. Бєлікова

Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами

318-326

41

Томащук О.

Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах Інваспорту як педагогічна проблема

326-334

42

А. П. Березовский, Л. Б. Бондаренко, Н. Е. Сахно

Программа использования средств физической реабилитации для устранения последствий тромбоза нижней конечности в третьем периоде болезни

334-343

43

М. Ф. Хорошуха

До природи агресивності юних спортсменів 13–16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту: лонгітюдинальні дослідження (повідомлення друге)

343-353

44

А. П. Березовський, Т. А. Дроннікова

Програма використання різних видів масажу у перший період розвитку тромбозу глибоких судин нижніх кінцівок

353-360

45

Т. В. Крамаревич

Стан кардіореспіраторної системи молоді постпубертатного періоду онтогенезу з різним режимом рухової активності

360-373

46

В. М. Абрамова

Проблеми реалізації конституційних прав на освіту і на працю осіб з обмеженими можливостями

374-380

47

Е. М. Кучменко

Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми на ринку праці

380-388

48

Н. Б. Павлишина, А. М. Середюк 

Позитивний досвід європейських країн з питань механізму ліцензування суб’єктів надання соціальних послуг як юридична основа законодавчої бази України

388-395

49

Н. О. Зезека 

Особливості надання послуг з працевлаштування осіб з обмеженими можливостями Державною службою зайнятості України

395-401

50

Г. Р. Зінатулліна, Л. П. Чорногуз 

Застосування методів протекціонізму в Україні

401-410

51

Є. Ю. Свобода 

Спадковий договір в українському цивільному праві

410-417

52

Н. К. Стульпінас

Гідна праця інвалідів в Україні в контексті здійснення Плану дій Ради Європи щодо забезпечення прав та повноцінної участі інвалідів у суспільному житті (2006–2015 роки) та Конвенції ООН про права інвалідів

417-424

53

В. І. Гур, Н. К. Гусак

Роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства

425-433

54

В. В. Іванченко

Духовно-моральні цінності як гармонійна основа процесу формування світогляду школяра

433-441

55

Л. М. Потапюк

Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів

441-448

56

Т. О. Верещагіна

Рецепція філософії В. фон Гумбольдта в теорії міжкультурного навчання

448-458

57

Н. В. Анацька

Екологічні знання в роздумах філософів 18–19 століть

458-464

58

С. Л. Панасюк

Роль культури побуту у формуванні особистості

464-469

59

Н. В. Постоюк

Ідеї Д. Л. Сергієнка : проведення екскурсій для дітей з особливими потребами

469-476

 

 

Автори випуску

477-481

 

 

До відома авторів!

482-483

 

 

Зміст

 484

 

 

Титул

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин