АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Іванова І. Б.

Наукові передумови розробки моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі

6-12

2

Бондарева Л. І.

Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи

12-22

3

Григорчук Т. В.

Організація поточного контролю знань з маркетингу студентів з особливими потребами з використанням засобів дистанційного навчання

22-30

4

Горкуша Є. В.

Педагогічні особливості професійного становлення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти

30-38

5

Пузіков Д. О.

Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції

38-46

6

Хорошайло О. С.

Особливості виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах вищого навчального закладу

46-51

7

Кияниця Н. В.

Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з вадами зору в інтегрованому освітньому середовищі

52-61

8

Баранаускене И.

Модели профессиональной реабилитации: оценочный аспект

61-72

9

Єжова Т. Є.

Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності

73-80

10

Яковлева С. Д.

Емоційно-мотиваційна сфера дітей з дитячим церебральним паралічем

81-91

11

Іващенко Л. М.

Актуальна проблема розвитку школяра як творчої індивідуальності

91-98

12

Косовець О. П.

Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами

98-106

13

Шамич О. М.

Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання

106-116

14

Миколінська С. І.

Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів

116-122

15

Сердюк Л. 3.

Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності

123-134

16

Тюптя О. В., Запорожець Т. О.

Роль освітньо-рефлексивного середовища у вирішенні професійних проблем соціальних працівників

135-144

17

Лазуренко С. I.

Психофізіологічні основи підвищення продуктивності навчання

144-158

18

Купрєєва О.І.

Соціально-психологічий тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників

158-167

19

Апанович О. О.

Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості

167-174

20

Чиханцова О. А.

Структура та компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах

174-182

21

Шаповалов Б. Б.

Розвиток обдарованості юного кікбоксера в ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки

182-189

22

Дробот О. В.

Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів

189-198

23

Карелін П. А.

Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами

199-206

24

Терещук А. Д.

Емоційні розлади як одна з причин виникнення афективних станів

206-214

25

Романенко О. В.

Особливості операціонального складу прогностичної діяльності у дітей з церебральним паралічем

214-223

26

Левчук Т. О.

Особливості функціональної асиметрії кори головного мозку у хворих з моторною афазією

224-229

 

 

Обкладинка (укр.)

 

 

 

Обкладинка (англ.)

 

 

 

Титул

 

 

 

Зміст

2-5

 

 

Редакційна колегія

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин