АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Болдирєва В. Е.

Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами

10-17

2

Бондарєва Л. І.

Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті

18-27

3

Гамрецький І. С, Столяренко О. В., Столяренко О. В.

Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв ціннісного і толерантного ставлення до людей

27-39

4

Гітун Н. І., Закусило О. Ю.

Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»

40-48

5

Горбик О. Р.

Активізація навчального процесу при участі інтегрованих груп студентів у міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсах і виставках

48-60

6

Горкуша Є. Ю.

Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету: шляхи вирішення

60-66

7

Єжова Т. Є.

Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи

66-75

8

Камінська О. В.

Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ

75-84

9

Петько Л. В.

Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ

84-95

10

Рокотянська Л. О.

Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми

95-103

11

Чайковський М. Є.

Критерії і показники ефективності соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації

103-113

12

Заліток Л. М.

В.О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами

114-120

13

Калініченко І. О.

Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини

120-126

14

Костіна Т. О.

Життєвий сценарій суб’єкта юнацького віку: модель усвідомлення

126-137

15

Лапін А. В.

Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання

137-143

16

Проскурняк О. І.

Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком

144-153

17

Прохоренко Л. І.

Проблема регулюючого компонента саморегуляції у дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності

153-161

18

Романенко О. В.

Передумови формування просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем

161-171

19

Чухрій І. В.

Чинники соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дитину-інваліда

171-181

20

Філімонов С. П.

Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного комплексу

181-191

21

Волинчук О. А.

Зміст і структура психологічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності

192-202

22

Кириленко В. Г.

Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах із агресивними школярами

201-208

23

Міляєва В. Р., Бреус Ю. В.

Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі

208-215

24

Ставицький О. О.

Соціальна роль, нозологія інвалідності та прояв гандикапізму

215-224

25

Терещук А. Д.

Критерії діагностики афективних станів особистості

225-235

26

Сердюк Л. З., Ільєнко М. М.

Адаптація — процес чи результат процесу

235-243

 

 

Обкладинка

 

 

 

Титул

 

 

 

Титул (зворот)

 

 

 

Зміст

4-6

 

 

Автори фахового збірника

 

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин