АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.

Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах

12-21

2

Бондарєва Л. І.

Наукові підходи в професійній підготовці фахівців комунікаційних технологій у вищій школі

22-30

3

Роганова М. В.

Центр духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації ВНЗ як спеціальний підрозділ супроводу та педагогічної підтримки студентів з обмеженими фізичними можливостями

31-38

4

Кульбіда С. В.

Нове в законодавстві України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини

39-52

5

Кучук Н. Г.

Інформаційні технології та їх можливості для формування здорового способу життя студентів

53-64

6

Григорчук Т. В.

Формування професійних вимог до менеджера соціальної сфери, придатних для управління творчим колективом

65-74

7

Шевчук С. П., Шевчук О. С.

Корпоративна соціальна відповідальність очима студентів

74-85

8

Савінова Н. В.

Теоретичні основи розвитку самоконтролю мовленнєвої діяльності

86-100

9

Кравченко О. В.

Освіта третього віку: європейський досвід

100-107

10

Шамич О. М.

Підлітки та їх громадська активність

107-119

11

Щербина О. А.

Технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання

119-120

12

Литовченко О. В.

Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти

130-139

13

Яковлева С. Д.

Поняття «оптимізації» навчальної діяльності дітей з вадами розвитку

140-148

14

Кузава І. Б.

Умови організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку

148-160

15

Хворова Г. М.

Проблема визначення змісту освіти та оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями опорно-рухового апарату при інклюзивній формі навчання

161-169

16

Проскурняк О. І.

Розробка методики діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності в підлітків із розумовою відсталістю

170-184

17

Омельченко І. М.

Методологія дослідження хронотопу комунікативної діяльності дітей із ЗПР в еколого-середовищних та суб’єктних концепціях

184-195

18

Сєдова Н. А.

Психологічні умови формування емоційно-ціннісної сфери дітей старшого дошкільного віку

196-204

19

Сердюк Л. З., Купрєєва О. І.

Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного становлення майбутнього фахівця у ВНЗ

205-223

20

Питлюк-Смеречинська О. Д.

Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі

223-237

21

Рокотянська Л. О.

Деякі аспекти психолого-педагогічної характеристики студентів з особливими освітніми потребами

238-250

22

Берещук О. М.

Психофізіологічні ідеї у вітчизняних університетах другої половини ХІХ сторіччя

250-262

23

Курбатова А. О.

Роль професійного самовизначення осіб з обмеженими можливостями для майбутньої професійної самореалізації

263-273

24

Клопота Є. А.

Професійне становлення та психологічний супровід осіб із глибокими порушеннями зору

273-283

25

Лазуренко С. І.

Моторні установки в руховій активності людей із вадами опорно-рухового апарату

284-295

26

Кубрак Р. М.

Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

295-304

27

Тараненко Р. К.

Підготовка та працевлаштування фахівців з фізичної реабілітації: проблеми й перспективи

304-312

28

Семенов А. М., Лазуренко С. І.

Можливості фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини

313-325

29

Білошицький С. В., Лазуренко С. І.

Можливості застосування води як засобу фізичної реабілітації для спортсменів

325-336

30

Калугер О. М., Тарасенко Т. Д.

Використання діагональної гімнастики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП

336-346

 

 

Титульний лист

 

 

 

Зміст

3-6

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин