АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Іванова І. Б.

Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі

10-26

2

Давиденко Г. В.

Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення

27-38

3

Овсянникова О. А.

Специфика компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании и его применение в процессе обучения студентов вуза

39-53

4

Miluse Hutyrova

Follow-up Care for Adolescents with Risk Behaviour

54-65

5

Годорожа Л. М.

Відстоювання національних інтересів і духовного розвитку українського народу в діяльності А. С. Синявського

66-75

6

Шамич О. М.

Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я

75-92

7

Ожема І. С.

Дошкільна освіта; шкільне та професійне навчання інвалідів у ФРН

92-101

8

Пузіков Д. О.

Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні

102-112

9

Григорчук Т. В.

Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціальної сфери

113-124

10

Красненко О. В.

Сутність корпоративної культури в системі вищої освіти

125-137

11

Сердюк Л. З.

Психологічні особливості студентів з інвалідністю

131-151

12

Лазуренко С. І.

Психофізіологічні механізми стресу

152-165

13

Клопота Є. А.

Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору

166-177

14

Michal Ruzicka

The Quality of Aftercare in Сzech Republic

178-193

15

Лазуренко С. І., Білошицький С. В., Семенов А. М.

Адаптація та адаптаційні можливості людини

194-207

16

Чабан О. Г.

Шляхи створення ефективної системи медичної реабілітації

208-217

17

Білошицький С. В.

Відновлення функціонального стану спортсменів з особливими потребами масажем та структурованою водою

218-231

18

Кубрак Р. М.

Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

231-240

19

Мацегоріна Н. В.

Застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу в дорослих

240-256

20

Семенов А. М.

Відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою та масажем

256-269

    Титульний лист  
    Зміст  


Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин