АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Гітун Н.І.

Проблема формування у суспільстві позитивного ставлення до осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями

10-25

2

Давиденко Г.В.

Правові основи інтегрованого навчання у французькій республіці

26-35

3

Пономарьова Г.Ф.

Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у виховному процесі вищого навчального закладу

36-51

4

Пупишева В.Я.

Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями

52-64

5

Сарапулова Є.Г.

Проблема міжособистісних комунікацій у навчанні студентів з особливими потребами

65-74

6

Адамюк Н.Б., Чепчина І.І.

"Поширимо жест" — перший міжнародний електронний посібник з національних жестових мов

75-85

7

Бєлкова Т.О. 

Підготовка дошкільників із дцп до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру

86-98

8

Гаяш О.В.

Співпраця фахівців у інклюзивному навчанні як необхідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи

99-113

9

ІвановаО. П.

Розвиток інтелекту молодших школярів з порушеннями слуху: теоретичні основи дослідження

114-126

10

Чиханцова О.А.

Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ

127-141

11

Клопота Є.А.

Особливості процесу інтеграції в суспільство осіб з глибокими порушеннями зору

142-155

12

Польгун К.В.

Психолого-педагогічні засади організації інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями

156-168

13

Сєдова Н.А.

Формування інтересу до здорового способу життя у процесі професійної спрямованості сучасного фахівця

169-182

14

Сергєєв С.М., Рощупкін А.О.

Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні

182-194

15

Анищенко О.О.

Соціокультурна реабілітація інвалідів засобами музею

195-206

16

Крамаренко І.С., Повх О.М., Бугровська Ю.В.

Інноваційні підходи вдосконалення освітньо-реабілітаційного процесу навчальних закладів в умовах соціалізації економіки регіону

207-219

17

Шамич О.М.

Співвідношення права людини на охорону здоров’я і права на життя в Україні

219-233

 

Титул

 

 

 

Зміст

 

 Номер сторінки у виданні: 2
Автор:

Повернутися до списку новин