АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Методика використання різних видів масажу, вправ гігієнічної гімнастики, їзди на велотренажері з метою усунення наслідків деформуючого артрозу колінного суглоба

УДК 615.83(075.8)        

А. П. Березовський,

     кандидат педагогічних наук, доцент

     Л. В. Бондаренко,

     кандидат філософських наук, доцент

     Т. А. Дронникова,

     викладач

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МАСАЖУ, ВПРАВ ГІГІЄНІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ, ЇЗДИ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРІ З МЕТОЮ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ДЕФОРМУЮЧОГО АРТРОЗУ КОЛІННОГО СУГЛОБА

У статті на підставі результатів автоексперемента робиться висновок щодо позитивних результатів апробації та застосування засобів і форм фізичної культури в різні періоди розвитку артрозу колінного суглоба нижньої кінцівки, а також можливість їх використання в подальшому з метою остаточного усунення наслідків артрозу.

В статье на основании результатов автоэксперимента делается вывод относительно позитивных результатов апробации и применения средств и форм физической культуры в разные периоды развития артроза коленного сустава нижней конечности, а также возможность их использования в дальнейшем с целью окончательного устранения последствий артроза.

In the article, on the basis of experiment, is drawn conclusion about pos itive results approbations and applications of facilities and forms of physical culture in a period of development of deforming artrose of knee to the joint of lower extremity and possibility of their use in future, with the purpose of com plete liquidation of consequences of artrose.

Постановка проблеми. У січні 2000р. хворий Б. був доставлений у лікарню у зв’язку із втратою свідомості, яка відбулася внаслідок миттєвого болю і неможливістю зробити будь-який рух в колінному суглобі. Рентген правого колінного суглоба дав змогу виявити явища деформуючого артрозу II ступеня, було видно суглобову мишу з явищами деструкції кісткової тканини (Д — 0,02). Після шестиденного лікування лікарськими препаратами хворий був виписаний із лікарні в задовільному стані з напуттям лікаря-ортопеда: «У колінному суглобі — «міна сповільненої дії», вам все одно не минути операції!».

Актуальність. Деформуючий артроз — дегенеративно-дистрофічні зміни у тканинах опорно-рухового апарату, що супроводжуються болями, деформаціями, обмеженням функції, швидкою стомлюваністю. В основі захворювання лежать різні причини: спадкові, травми, перевантаження суглоба, особливо при заняттях спортом, інфекція тощо. Порушуються кровообіг, обмін речовин, біомеханіка суглоба і розвивається дегенеративно-дистрофічний процес у суглобовому хрящі, суглобових кінцях кісток і навколишніх м’яких тканинах. По краях суглоба розростаються остеофіти, суглобова щілина звужується. Усе це супроводжується болями і обмеженням рухів. Деформуючий артроз характеризується тривалим перебігом, локалізується у крупних суглобах нижніх кінцівок і часто веде до інвалідизації [1, с. 298]. Всі перелічені ознаки хвороби спостерігалися в експериментатора.

Отже, для кожного хворого актуальним є позитивне вирішення названої проблеми без хірургічного втручання, пошук й апробація ефективної методики фізичної реабілітації.

Об’єктом дослідження став хворий віком 6років, чоловічої статі, викладач вищого навчального закладу, середнього рівня фізичної підготовки.

Мета роботи — відновлення функцій колінного суглоба після перенесеного деформуючого артрозу в період ремісії засобами фізичної реабілітації.

Завдання дослідження — покращити кровоі лімфовідток у колінному суглобі, метаболізм у тканинах опорно-рухового апарату, прискорити процеси регенерації з метою усунення суглобової миші та явищ деструкції кісткової тканини до повного функціонального відновлення колінного суглоба після перенесеного артрозу.

Метод дослідження. Проведений автоексперимент протягом року. Функціональний стан колінного суглоба контролюється до теперішнього часу.

Обговорення результатів дослідження. Комплексна реабілітація включала три періоди: перший період — загострення; другий — підгострий період; третій — період ремісії.

У першому періоді (тривалість шість днів) після внутрішньосуглобового введення лікарських препаратів суглобова миша була поміщена всередині сумки, а сам суглоб був зафіксований за допомогою гіпсової лонгети. Реабілітація включала лікарську терапію та фізіотерапію і була спрямована на зменшення болю, поліпшення регенерації внутрішньосуглобних тканин, зняття запального процесу. Фізичні вправи і масаж не використовувались.

Після виписки з лікарняної установи в другому підгострому пе ріоді та періоді ремісії, з вище зазначеним напуттям лікаря-ортопеда, автор вирішив розробити і застосувати програму фізичної реабілітації, за допомогою якої планував позбавитися суглобової миші, повністю відновити функцію колінного суглоба і сприяти тривалій профілактиці прогресування захворювання.

Для усунення причин декомпенсації та прогресування деформуючого артрозу, нормалізації функції суглоба експериментатор в період відновлення виконував вправи гігієнічної гімнастики (для м’язів спини, черевного преса, ніг), їзду на велотренажері.

Програма фізичної реабілітації в другому і третьому періоді передбачала такі навантаження: тривалість кожного періоду — 2,5 міс, кількість занять на тиждень — 7, тривалість занять фізичними вправами — 15–60 хв, зокрема гімнастикою у другий період — 10 хв і 45 хв — у третій, при частоті серцевих скорочень 80–13уд. / хв, заняття на велотренажері 5 хв — у другому і 15 хв — у третьому періоді хвороби, при ЧСС 95—13уд. / хв. При цьому особливу увагу звертали на відсутність болю в суглобі.

Увечері дві години приділяли самомасажу по вдосконаленій нами методиці, яка розроблена і впроваджена у практику охорони здоров’я В. І. Дубровським [1, с. 303].

Спочатку, з метою створення умов для прискорення регенерації колінного суглоба, розсмоктування суглобової миші, посилення кровообігу, лімфовідтоку і метаболічних процесів у кістках і тканинах, з вихідного положення, лежачи на спині, нога напівзігнута в колінному суглобі під кутом 30–35°, робили дренажний масаж м’язів стегна від колінного до стегнового суглоба, потім м’язів таза (в. п. тіла — лежачи на лівому/правому боці або сидячи). Застосовували погладжування, розтирання, розминання і вібрацію кінчиками або фалангами пальців і долонею. Тривалість масажу 20 хв — у другому і 10 хв — у третьому періоді. Потім проводили масаж м’язів гомілки від колінного суглоба до пальців ніг, застосовуючи погладжування по колу і вздовж гомілки, напівкругле і спіралеподібне розтирання великими пальцями; поздовжнє і поперечне розминання, коління нігтями пальців рук уздовж гомілки або навколо неї. Після цього гладили колінний суглоб у різних напрямках. Тривалість масажу — 35 хв у другому і 10 хв — у третьому періоді. Після цього подушечкою великого пальця виконували періостальний самомасаж окістя протягом 30 хв в перший період і 10 хв. — у період ремісії.

Техніка масажу проста: аби досягти якнайкращого контакту з окістям, відтісняли при цьому м’язи і, поступово збільшуючи тиснення, натискували на неї, виконуючи водночас ритмічні невеликі кругові рухи. Потім також поступово тиск зменшували, не перериваючи контакту з кісткою. Серії збільшення і зменшення тиску тривали 4–6 с, потім — 7–10 с [8, с. 77]. Використовуючи цей вид масажу, робили припущення, що в місці тиску збільшується кровообіг, прискорюється регенерація кліток головним чином у колінному суглобі, і здійснюється рефлекторна дія на органи, що беруть участь і впливають на розсмоктування чужорідної суглобової миші. На останок виконували індійський масаж підошов ніг і масаж пальців ніг за системою Су Джок.

Спочатку виконували загальний масаж усієї стопи за допомогою погладжування, розтирання, натискання. Розтирали підошву від пальців до п’яти і назад (замість, як це рекомендує В. І. Дубровський, від пальців і назад [1, с. 115]). Потім прийомами індійського масажу впливали на певні рефлексогенні зони стопи, використовуючи для цього великий або середній палець, яким виконували розтирання, розминання й натискування.

Після індійського масажу продовжували глибшу обробку рефлексогенних зон на пальцях ніг і рук за допомогою масажу за системою Су Джок. Згідно з теорією і практикою Су Джок, кожен палець руки і ноги, і кожна фаланга пальців рук і ніг проекціює на себе системи і мінісистеми організму людини. Таке розташування відповідності органів і функціональних систем (включаючи і всю проекцію суглобів) дає нам можливість за допомогою масажу за системою Су Джок на пальцях і окремих фалангах пальців рук і ніг досягати швидкої й ефективної дії в лікуванні та профілактиці різних захворювань і, в першу чергу, артрозу колінного суглоба [2, 21].

Тривалість однієї процедури індійського масажу в підгострому періоді — 15 хв., в період ремісії — 10 хв, за системою Су Джок — 20 хв у другому і 15 хв (тільки ноги) — у третьому періоді.

Основні прийоми, що виконували на пальцях рук і ніг, — це скручування, ротація, згинання і розгинання, витягування і втягування, натискування, розминання, розтирання тощо. Тривалість масажу — по 10 хв на руках і на ногах.

Усього лише за 2,5 міс. підгострого і 2,5 міс. періоду ремісії артрозу колінного суглоба виконано 84 процедури п’яти різних видів масажу (разом 420 процедур) тривалістю 120 хв кожна (див. таблицю) і 84 занять гімнастикою та їздою на тренажері.

Після п’ятимісячного періоду реабілітації, де планувалися максимальні фізичні навантаження, обсяг і інтенсивність застосовуваних фізичних вправ, видів і прийомів самомасажу були поступово зведені до мінімуму і вирішувались завдання з профілактики захворювання.

Висновки. Застосовуючи фізичні вправи, самомассаж м’язів нижнього поясу, стегна, гомілки, індійський і масаж за системою Су Джок, виходили з того, що вони створювали механічну, гуморальну, рефлекторну та біоелектричну дії на всі органи й системи і, таким чином, допомагали позитивно вирішувати поставлені в експерименті і завдання, тобто:

 1. Поліпшити крово-і лімфообіг у колінному суглобі, метаболізм у тканинах опорно-рухового апарату, прискорити процеси регенерації.
 2. Розсмоктати суглобову мишу колінного суглоба і повністю відновити його функції після перенесеного деформуючого артрозу.
 3. Усунути причини декомпенсації та прогресування деформуючого артрозу, сприяти нормалізації функцій суглоба.
 4. Застосувуючи чинні та вдосконалювані методики і програми фізичної реабілітації, підтвердити їх ефективність в цілковитому усуненні причин розвитку деформуючого артрозу і відновленні функції колінного суглоба, що створило б умови для подальшого активного заняття фізичною культурою і спортом у вільний час.

Література

 1. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. высш. учеб. завед.— 3-е изд., испр. и доп.— М.: Гуманит. издательство центр ВЛАДОС, 2004.— 624 с.
 2. Головко Н. Г., Самойлов Ю. П. и др. Малая гимнастика пальцев рук и ног при профилактике и лечении остеохондроза позвоночного столба // Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции (Белгород, 17–19 ноября 2003 года).— Белгород: Изд-во БелГУ, 2003.— 392 с.
 3. Козлова Л. В., Козлов С. А., Семененко Л. А. Основы реабилитации: Серия «Учебники, учебные пособия». — Ростов на Дону: Феникс, 2003.— 48с.
 4. Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація: Підруч.— К.: Олан, 2005.— 6-8 с.
 5. Мухін В. М. Фізична реабілітація: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту.— К.: Олімп. л-ра, 2000.— 424 с.
 6. Спортивная медицина: Практические рекомендации / Под ред. Р. Джексона.— К.: Олімп. л-ра, 2003.— 384 с.
 7. Укамито Г. Основи фізичної реабілітації / Пер. з англ.— Львів: Галицька видавнича спілка, 2002.— 325 с.
 8. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по Государственному образовательному стандарту 02250 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) / Под общей ред. проф. С. Н. Попова.— Изд. 2-е.— Ростов на Дону: Феникс, 2004.— 6-8 с.

Ключові слова: артроз, фізична реабілітація, функціональне відновлення, фізичне навантаження, кровообіг, самомасаж, види, прийоми масажу.

Key words: artrose, physical rehabilitation, functional renewal, physical loading, circulation of blood, samomasazh, prospects, receptions of massage.Номер сторінки у виданні: 299

Повернутися до списку новин