АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

ЗМІСТ

Тематика: Зміст
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №2 (4), 2007

ЗМІСТ

№ з / п

ПІБ

назва статті

Сторінки

1

Павленко В. Б.

Науково-методичні засади організації вивчення гуманітарних дисциплін студентами з особливими потребами згідно з вимогами документів Болонського процесу

8-17

2

Барно О. М.

Соціально-психологічні засади співпраці зі студентами, які мають функціональні обмеження

17-23

3

Ільєнко М. М., Тюптя Л. Т.

До питання щодо особливостей і механізмів біологічної та соціальної адаптивності людини

24-32

4

Лисова С. І.

Проблема формування політичної культури студентської молоді на сучасному державному етапі

33-40

5

Барно Т. О.

Формування професійної освіти студентів з особливими потреба ми через застосування різних форм та методів навчання

40-48

6

Томаржевська І. В.

Методичні підходи до проблеми гуманізації професійної підготовки студентів з особливими потребами

48-54

7

Недашківська М. В.

Роль комунікативного аспекту для студентів з особливими потребами

54-59

8

Кислян Л. А.

Проблеми адаптації сім'ї до виховання дитини з особливими потребами

59-66

9

Карпенко С. В.

Державна служба зайнятості і люди з особливими потребами

67-72

10

Сокольнікова О. В.

Проблема рівних можливостей і залучення до суспільного життя людей з особливими потребами

73-77

11

Федорцова О. Г.

Індивідуальний підхід у процесі навчання та виховання молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах, у сучасному суспільстві

77-87

12

Плахота Н. С.

Вища освіта як чинник формування активної життєвої позиції людей з особливими потребами

88-91

13

Колупаєва А. А.

Правові основи здобуття освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я

92-100

14

Борщевська Л. К.

Психолого-педагогічні засади диференціації змісту навчання молодших школярів із порушеннями слуху

100-104

15

Жук В. В.

Особливості засвоєння словесного матеріалу учнями початкових класів із порушеннями слуху

104-107

16

Кульбіда С. В.

Жестова мова у навчально-виховному процесі осіб із порушеннями слуху

108-113

17

Миколаєнко І. М.

Методика викладання філософії для студентів із вадами слуху

113-117

18

Гребенюк Т. М.

Дослідження особливостей спілкування незрячих студентів зі зрячими в умовах педагогічного вищого навчального закладу

117-124

19

Кулик Л. Г.

Громадсько-просвітницька діяльність О. М. Щербини

125-133

20

Шапочка К. А.

Сучасні підходи до вивчення іноземної мови школярами з особливими освітніми потребами

133-136

21

Павловський Б. П.

Організація освітнього процесу для осіб із уродженими коагулопатіями

137-141

22

Козлакова Г. О.

Соціально-педагогічні аспекти поширення дистанційної освіти серед учнів і студентів

142-153

23

Григорчук Т. В.

Формування професійної компетентності студентів з особливими потребами засобами дистанційного навчання

153-159

24

Кондратюк Т. В., Федорцова О. Г.

Застосування дистанційної освіти та методу «кейс-стаді» в процесі виховання та навчання молоді з особливими потребами

160-165

25

Чайковський М. Є.

Напрями створення й оцінка ефективності соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами

165-177

26

Кіньколих М. Ф.

Форми і методи активізації студентів у процесі вивчення фізики в технічних університетах

177-189

27

Швець В. Д.

Програмування навчальної діяльності студентів з особливими потребами за допомогою друкованої основи під час вивчення елементів електродинаміки

189-209

28

Боднар А. Я., Лавриненко Д. Г.

Консультування як засіб формування професійної спрямованості особистості в системі професійної освіти

209-215

29

Томчук М. І., Шевченко В. В.

Психологічні проблеми розвитку студентів з особливими потребами

216-222

30

Сердюк Л. 3.

Психологічні особливості соціалізації особистості з обмеженими можливостями

222-229

31

Шмаргун В. М.

Проблема дизонтогенезу у віковій психології

229-238

32

Філоненко М. М.

Еколого-психологічний розвиток дітей з особливими потребами

238-244

33

Завірюха Л. А.

Домагання й амбітність студента

244-252

34

Лящ О. П.

Концептуальна модель психологічної профілактики агресивних проявів

252-258

35

Яцюк М. В.

Особливості соціально-психологічної зрілості студентської молоді

258-267

36

Ходаківська О. М.

Проблеми деформацій у професійній діяльності фахівця типу «людина - людина»

268-273

37

Томчук С. М.

Індивідуально-типологічні передумови розвитку негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку

273-280

38

Кошонько Г. А.

Психологічні особливості готовності молоді до створення сім'ї

281-289

39

Камінська О. В.

Проблема соціально-психологічної дезаптації дітей з особливими потребами

289-296

40

Черкасова Т. М.

Естетичне ставлення до буття як чинник професійного самовизначення особистості

296-303

41

Шибінська М. О.

Образ «бажаного співрозмовника» в осіб з церебральним паралічем

303-310

42

Седова Н. А.

Формування психологічної культури як важлива складова психічного здоров'я студентської молоді

310-315

43

Авраменко М. Л., Мартиненко О. Б.

Становлення і завдання системи професійної реабілітації інвалідів в Україні

316-324

44

Щербак І. Б.

Прогностичні критерії адаптаційних можливостей організму та відновлення здоров'я людей з особливими потребами

324-329

45

Бардашевський Ю. В.

Фізична реабілітація та соціальна адаптація осіб з дитячим церебральним паралічем на пізній резидуальній стадії

329-338

46

Кравцова О. С.

Використання спеціальних тренажерів для корекції порушень постави

338-346

47

Баннікова Р. О., Бардашевський Ю. В.

Використання юмейхо-терапії в комплексній програмі фізичної реабілітації на пізній резидуальній стадії дитячого церебрального паралічу

346-352

48

Березовський А. П., Сахно Н. Є.

Особливості методики застосування засобів фізичної культури в перший (гострий) період розвитку тотального тромбозу глибоких судин лівої нижньої кінцівки

352-358

49

Чичкалюк Т. О.

Проблеми та шляхи оптимізації рекреаційного комплексу Миколаївської області

358-363

50

Тимошенко Г. А.

Різноманітні аспекти гри в шахи для людей з особливими потребами

364-373

51

Кудикіна Т. О., Гончаренко В. О., Кузьменко І. В.

Дослідження теплових полів у мікросхемах

374-382

52

Іваніцька Л. Л.

Маркетингове забезпечення логістики

382-389

 

 

Титул

1

 

 

Редакційна колегія

2

 

 

Зміст

3-7

 

 

Автори випуску

390-394

 

 

Вихідні дані

395

 Номер сторінки у виданні: 3
Автор:

Повернутися до списку новин