АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Зезека Наталія Олексіївна

У статті розглянуті питання державної політики зайнятості щодо надання послуг з працевлаштування, а також соціального захисту осіб з обмеженими можливостями за допомогою Державної служби зайнятості України.

докладніше...
Номер сторінки: 395

У статті розглянута державна політика зайнятості з точки зору надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг, а також соціального захисту молоді за допомогою Державної служби зайнятості України.

В статье рассмотрена государственная политика занятости с точки зрения предоставления профориентационных и профконсультационных услуг, а также социальной защиты молодежи с помощью Государственной службы занятости Украины.

In the article is examined the state policy of employment from the point of view of the assignment of the career-guidance services, and also the social protection of young people with the aid of state service of the employment of the Ukraine.

 

докладніше...
Номер сторінки: 218