АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Іванченко Валентин Васильович

У статті розглянуто психологічні особливості впливу духовно-моральних цінностей на процес формування національно-світоглядної місії школи.

докладніше...
Номер сторінки: 433

У статті розкрито основні поняття та проаналізовані психологічні механізми формування духовності і ціннісних орієнтацій гімназистів як умови розвитку особистості.

В статье раскрыты основные понятия и проанализированы психологические механизмы формирования духовности и ценностных ориентаций гимназистов как условия развития личности.

In the article basic concepts and the psychological mechanisms of forming of spirituality and valued orientations of high school students as terms of development of personality are exposed and analysed.

докладніше...
Номер сторінки: 194