АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кучменко Елеонора Миколаївна

У статті розглядаються тенденції, проблеми, які стосуються понять світоуявлення та міжкультурного спілкування і які виникають під впливом формування сучасних глобалізаційних процесів.

докладніше...

У статті аналізуються проблеми щодо працевлаштування інвалідів Україні, шляхи їх вирішення та роль Державної служби зайнятості в цьому процесі.

докладніше...
Номер сторінки: 380

У статті розглядається нормативно - правове забезпечення соціального захисту людей з обмеженими можливостями, проблеми, які зустрічаються з їх працевлаштуванням на ринку праці, а також методи та шляхи їх вдосконалення.

В статье рассматривается нормативно – правовое обеспечение социальной защиты людей с ограниченными возможностями, проблемы, которые встречаются с их трудоустройством на рынке труда, а также методы и пути их совершенствования.

Normative and legal security of social security of people with limited potentialities, problems with their employment and methods of its improvement are discussed in this article.

докладніше...