АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Калмикова Людмила Володимирівна

У статті наведено аналіз проблеми освіти дітей та молоді з відхиленнями у розвитку. Описано особливості інтеграції таких особистостей в загальноосвітню середу. Зокрема, сконцентровано увагу на різних аспектах інтеграції.

В статье приведен анализ проблемы образования детей и молодежи с отклонениями в развитии. Описаны особенности интеграции таких личностей в общеобразовательную среду. В частности, сконцентрировано внимание на разных аспектах интеграции.

The article provides analysis of education problems of children and youth with disability. It describes peculiarities of people with disability integration into educational environment, with attention paid to different aspects of integration.

докладніше...
Номер сторінки: 217