АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кондратюк Ганна Василівна

В роботі розглянуті психологічні особливості формування мотивації навчальної діяльності. Запропоновано тренінгова програма навчальної діяльності студентів інтегрованих груп.

В роботе рассмотрены психологические особенности формирования мотивации учебной деятельности. Предложена тренинговая программа учебной деятельности студентов интегрированных групп.

A number of problems are considered in this work: the study of psychological features of in the formation of motivation of educational activity and elaboration of the motivation among different groups of students.

докладніше...
Номер сторінки: 263