АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кологривова Емма Ігорівна

Благополуччя - важлива складова стану загальної задоволеності. У контексті людиноцентрованої  психолого-філософської парадигми відчуття благополуччя є індикатор соціального розвитку суспільства. У статті викладаються питання становлення стану особистого благополуччя.

Благополучие — важная составляющая состояния общей удовлетворенности. В контексте человекоцентрированной психолого-философской парадигмы ощущения благополучия есть индикатор социального развития общества. В статье излагаются вопросы становления состояния личного благополучия.

Welfare is an important component of general contentment. In terms of human-centred psychological and philosophical paradigm the feeling of welfare is an indicator of society social development. The article reviews the questions of personal welfare formation.

докладніше...
Номер сторінки: 456