АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Пожидаєва Оксана Володимирівна

У статті ми охарактеризували зміст понять «взаємодія», «соціально-педагогічна взаємодія» і визначили етапи, прийоми і технологію консультативної бесіди.

В статье мы охарактеризовали содержание понятий «взаимодействие», «социально-педагогическое взаимодействие» и определили этапы, приемы и технологию консультативной беседы.

This article characterizes the content of the notions “ interaction”, “ social and pedagogic cooperation” and defines the phase, methods and techniques of consultative/

докладніше...
Номер сторінки: 418

У статті консультування розглядається як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога. Проаналізовано зміст і форми консультативної діяльності, а також принципи соціально-педагогічної допомоги. Визначено основні аспекти професіоналізму соціального педагога.

В статье консультирование рассматривается как одно из направлений профессиональной деятельности социального педагога. Проанализированы содержание и формы консультативной деятельности, а также принципы соціально-педагогической помощи. Определены основные аспекты профессионализма социального педагога.

Consulting is considered to be one of the trends of professional activity of social teacher according to this article. It analyzes the content of consulting and its forms, it also deals with some principles of social and pedagogical help. This article determines the main aspects of being a professional social teacher.

докладніше...
Номер сторінки: 519