АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Корніяка Ольга Миколаївна

У статті розкривається зміст поняття оптимального педагогічного спілкування в зв'язку з комунікативної стратегією і культурою взаємодії в системі «вчитель - учні». Дається психологічний аналіз системи професійно важливих особистісних якостей і комунікативних, перцептивних та інтерактивних умінь, які характеризують культуру спілкування педагога і завдяки яким досягається успішність його педагогічної діяльності.

В статье раскрывается содержание понятия оптимального педагогического общения в связи с коммуникативной стратегией и культурой взаимодействия в системе «учитель — ученики». Дается психологический анализ системы профессионально важных личностных качеств и коммуникативных, перцептивных и интерактивных умений, которые характеризуют культуру общения педагога и благодаря которым достигается успешность его педагогической деятельности.

The article deals with concept of optimal pedagogical communication in terms of communicative strategy and interaction culture between teachers and students. It presents psychological analysis of important vocational personal qualities and communicative, perceptive and interactive skills, which define communication culture of lecturers and guarantee success of their pedagogical activity.

докладніше...
Номер сторінки: 304