АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Кравець Ніна Павлівна

У статті розкрито значення ілюстративного матеріалу для активізації читацької діяльності розумово відсталих учнів. Визначено основні підходи до роботи з ілюстративним матеріалом читанок, що сприятиме формуванню активного читача.

докладніше...
Номер сторінки: 260

У статті доведено, що розвиток мовлення розумово відсталих учнів впливає на формування у них читацької діяльності

докладніше...
Номер сторінки: 184

Стаття присвячена питанням виховання культури людських взаємин на уроках читання у дітей з інтелектуальними порушеннями.

Статья посвящена вопросам воспитания культуры человеческих отношений на уроках чтения у детей с интеллектуальными нарушениями.

The article is devoted to the problems of disabled children education according to their cultural background.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Одним із компонентів процесу навчання є зміст освіти — система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розумовий і фізичний розвиток особистості. Зміст освіти у школах визначається навчальними програмами, які реалізуються у підручниках з предметів, що вивчаються.

докладніше...
Номер сторінки: 186