АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Ламбуцька Жанна Артемівна

У роботі представлені результати експериментальних досліджень функціональних особливостей пам'яті студентів (вищого навчального закладу педагогічної спрямованості в динаміці від першого до останнього курсу навчання) як одного з провідних компонентів психофізіологічного забезпечення готовності суб'єктів навчальної діяльності до майбутньої професії.

В работе представлены результаты экспериментальных исследований функциональных особенностей памяти студентов (высшего учебного заведения педагогической направленности в динамике от первого до последнего курса обучения) как одного из ведущих компонентов психофизиологического обеспечения готовности субъектов учебной деятельности к будущей профессии.

The article presents the experimental research results of memory functional peculiarities of teacher’s training college students from the first to the last year of study, as one of the main components of psycho-physiological readiness to their future occupation.

докладніше...
Номер сторінки: 86