АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Лапін Андрій Володимирович

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл-інтернатів, спрямованої на формування загальнотрудових умінь у мо­лодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та висвітлено особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними пору­шеннями психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 137