АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Лучанська Вікторія Валеріївна

У статті розглядаються проблеми дослідження креативності та її розвитку у школярів, вивчаються особливості творчого підходу до навчання з використанням інноваційних комп'ютерних технологій.

В статье рассматриваются проблемы исследования креативности и ее развития у школьников, изучаются особенности творческого подхода к обучению с использованием инновационных компьютерных технологий.

The article reviews the problems of researching creativity and its development in schoolchildren, studies characteristics of creative approach to teaching using innovative computer technologies.

докладніше...
Номер сторінки: 450