АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Макаренко Наталія Генадіївна

У статті розглядаються соціально-психологічні особливості військово-юридичної діяльності (суспільний характер військово-юридичної діяльності, правова регламентація військово-юридичної діяльності, владний характер повноважень військового юриста, екстремальність умов військово-юридичної діяльності, протидії з боку зацікавлених осіб, нестандартний, творчий характер професійної діяльності військового юриста, самостійність, незалежність діяльності військового юриста).

В статье рассматриваются социально-психологические особенности военно-юридической деятельности (общественный характер военно-юридической деятельности, правовая регламентация военно-юридической деятельности, властный характер полномочий военного юриста, экстремальность условий военно-юридической деятельности, противодействие со стороны заинтересованных лиц, нестандартный, творческий характер профессиональной деятельности военного юриста, самостоятельность, независимость деятельности военного юриста).

The article is devoted to social-psychological peculiarity of military-juridical activities (social character of this peculiarity, legal reglamentation of its, its extreme conditions etc.).

докладніше...
Номер сторінки: 333