АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Малхазов Олександр Ромуальдович

У статті розглянуті нові підходи до використання методу хронорефлексометрія як показника надійності «людського фактора » при проведенні профвідбору в системі « людина - машина - середовище».

В статье рассмотрены новые подходы к использованию метода хронорефлексометрии как показателя надежности «человеческого фактора» при проведении профотбора в системе «человек – машина – среда».

The article deals with new approaches of using chronoreflexometric method employed as an indicator of reliability of the human factor in professional selection for human-device-environment field.

докладніше...
Номер сторінки: 27