АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Іванова Ольга Петрівна

У статті представлено огляд наукової літератури з питань дослідження проблеми розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху, а також визначено основні положення, що зумовлюють вибір теми та надають їй актуального значення. Аналізуються основні підходи вітчизняних та зарубіжних сурдопсихологів щодо розробки проблеми дослідження розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху. Представлено огляд діагностичних підходів до дослідження рівня розвитку інтелекту дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, а також досвід науковців щодо діагностики розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху та узагальнено результати досліджень, що підтверджує вибір актуальної проблеми дослідження.

Підвищений інтерес до проблеми сутності інтелекту та шляхів його експериментального дослідження не є випадковим. Успішне вирішення цієї проблеми дало б поштовх подальшому прогресу в розвитку цілої низки наук про людину. 

Безліч підходів та концепцій щодо визначення поняття інтелекту зумовлює пошук найоптимальніших та науково обґрунтованих даних у проблемі дослідження. Одним з найважливіших питань при вивченні цієї проблеми є визначення впливу мовленнєвого дефіциту та порушення нормального функціонування слухового аналізатора на протікання пізнавальних процесів, розвиток інтелекту, всебічний розвиток особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 114