АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Міляєва Валерія Робертівна

У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномену саморозвитку особистості. Визначаються чинники саморозвитку особистості, аналізуються шляхи забезпечення формування компе­тентності саморозвитку особистості в контексті фахової освіти.

докладніше...

Розглядається проблема вдосконалення професійної підготовки державних службовців шляхом інтеграції психологічної теорії та практики в процес підвищення їхньої фахової кваліфікації. Зокрема, описуються елементи психологічного аналізу особистості керівника та психологічного супроводу його професійного зростання.

докладніше...
Номер сторінки: 425