АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Новікова Олена Анатоліївна

У статті розглядаються підходи до структури просторового мислення. Робиться висновок, що особливості просторового мислення можуть бути індикаторами загального інтелекту.

В статье рассматриваются подходы к структуре пространственного мышления. Делается вывод, что особенности пространственного мышления могут быть индикаторами общего интеллекта.

The article reviews approaches to spatial thinking structure. It is concluded that peculiarities of spatial thinking can be indicators of general intelligence.

докладніше...
Номер сторінки: 157