АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Островська Олена Іллівна

У статті піднімається проблема емоційного сімейного конфлікту і його вплив на прояв рецидивів у хворих на шизофренію.

В статье поднимается проблема эмоционального семейного конфликта и его влияние на проявление рецидивов у больных шизофренией.

The article deals with problem of emotional family atmosphere and its influence on relapses in schizophrenic patients.

докладніше...
Номер сторінки: 255