АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Петрунько Ольга Володимирівна

Стаття присвячена особливостям формування соціалізації в умовах впливу сучасний масової інформації. Наведено аналіз впливу мас-медіа на психіку людини.

Статья посвящена особенностям формирования социализации в условиях влияния современный массовой информации. Приведен анализ влияния масс-медиа на психику человека.

The article is dedicated to peculiarities of socialisation formation under modern mass media influence. Analysis of mass media influence on human mind is given.

докладніше...
Номер сторінки: 408