АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Поснова Тетяна Петрівна

У статті розглядаються психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій молоді. Виявлено структуру цінностей сучасної молоді.

В статье рассматриваются психологические особенности формирования ценностных ориентаций молодежи. Выявлена структура ценностей современной молодежи.

The article reviews psychological characteristics of value orientation formation of youth. Structure of values of young people is shown. 

докладніше...
Номер сторінки: 136