АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Романенко Оксана Вікторівна

Статтю присвячено вивченню просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості роз­витку хворих дітей, що впливають на прогностичні здібності, обґрун­товується застосування психокорекційних методів.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Статтю присвячено вивченню операціонального складу прогно­стичної діяльності у дітей із церебральним паралічем. Розглядаються особливості психічного розвитку хворих дітей, що впливають на фор­мування антиципації. Результати дослідження визначають необхід­ність застосування відповідних психокорекційних впливів.

докладніше...
Номер сторінки: 214