АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Руденко Людмила Миколаївна

У статті розглянуто основні напрями викладання курсу «Психопатологія» при підготовці психологів (спеціальних). Виділено проблемні питання стосовно викладання лекційних, практичних і лабораторних занять. Вказано на основні знання і вміння, які повинні сформуватись у психологів після вивчення курсу і які мають бути застосовані ними у практичній професійній діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 173

У статті обґрунтовано необхідність викладання блоку медичних дисциплін при підготовці фахівців-дефектологів. Подана характеристика основних етапів становлення та змін, які відбулися з викладанням медико-біологічних дисциплін протягом всього періоду розвитку дефектології. Виведено основні завдання сучасного етапу викладання медичних дисциплін.

В статье обоснована необходимость преподавания блока медицинских дисциплин при подготовке специалистов дефектологов. Дана характеристика основных этапов становления и изменений, которые произошли с преподаванием медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Выведены основные задачи современного этапа преподавания медицинских дисциплин.

Необходимость преподавания блока медицинских дисциплин из-за недостатка в подготовке defectologysts экспертов является оправданным (обоснованным) в статье. Характеристика основных этапов становления и изменений дается, которые произошли с преподавания медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Основными задачами на современном этапе обучения медицинских дисциплин выход.  

докладніше...
Номер сторінки: 117