АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Самборська Олена Яківна

Проблема адиктивної поведінки стала гостроактуальною в останнє десятиліття. У статті подані результати дослідження формування комп'ютерної залежності молоді.

Проблема адиктивного поведения стала остроактуальной в последнее десятилетие. В статье поданы результаты исследования формирования компьютерной зависимости молодежи.

In the last decade the problem of addictive behaviour has become particularly important. The article presents the research results of computer addiction formation among youth.

докладніше...