АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Серьогін Юрій Володимирович

У статті аналізуються результати вивчення поглядів представників класичної педагогіки 60-х років ХІХ століття з проблеми формування духовності особистості в контексті їх значимості для вирішення сучасних освітніх завдань.

В статье анализируются результаты изучения взглядов представителей классической педагогики 60-х годов ХІХ века по проблеме формирования духовности личности в контексте их значимости для решения современных образовательных задач.

The article analyses the results of the study of views of representatives of the classical pedagogy of the nineteen sixties on the problem of forming personal spirituality. The views are investigated in the context of their significance for the solution of current educational tasks.

докладніше...
Номер сторінки: 415