АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Сас Наталія Миколаївна

Розглянуто питання використання досягнень соціології, менеджменту, педагогіки в розвитку інноваційних процесів соціального середовища.

Рассмотрены вопросы использования достижений социологии, менеджмента, педагогики в развитии инновационных процессов социальной среды.

The article deals with questions of implementing achievements of sociolo gy, management, pedagogy in development of innovation processes in social environment.

докладніше...
Номер сторінки: 14

У статті розглядаються питання розвитку інноваційних процесів у соціальній роботі.

В статье рассматриваются вопросы развития инновационных процессов в социальной работе.

The article reviews problems of innovation processes development in social work.

докладніше...
Номер сторінки: 227