АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Сидоренко Василь Павлович

У статті подано обґрунтування необхідності об’єднання зусиль автотранспортної еліти: інженерно&технічних працівників виробничих підприємств, освітян і науковців, спрямувавши їх на вирішення першочергових проблем у відповідній сфері діяльності для досягнення спільного прогресу в автотранспортній галузі України.

докладніше...
Номер сторінки: 145

У статті розкривається важливість і необхідність неперервної ступеневої освіти при підготовці інженерів-механіків автомобільного транспорту, а також створення електронних варіантів підручників фахових інженерних дисциплін.

The article covers the importance and necessity of continuous staged education in training engineer-mechanics for automobile transport, and also creation of textbooks electronic versions for professional engineering disciplines.

докладніше...