АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Скуловатова Олена Вікторівна

У статті аналізуються питання становлення образу світу і вплив на цей процес індивідуальних особливостей сприйняття.

В статье анализируются вопросы становления образа мира и влияние на этот процесс индивидуальных особенностей восприятия.

The article analyses problems of worldview formation and how individual perception peculiarities influence this process.

докладніше...
Номер сторінки: 463