АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Ставицький Олег Олексійович

У статті аналізуються фактори, що сприяють формуванню про­явів гандикапізму. Зокрема розглядається вплив професійної діяльно­сті, нозології інвалідності, рівня освіченості, статевої належності на розвиток комплексу гандикапу та проявів гандикапності.

докладніше...
Номер сторінки: 215