АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Адамюк Наталія Борисівна

У статті представлено сайт «Поширимо жест», який є навчальним посібником для вивчення і популяризації національної жестової мови різних країн в Інтернеті. Висвітлено соціальний аспект національних жестових мов у міжнародних документах. Розкрито склад зарубіжних команд та добір української команди в розробці електронного посібника. Обґрунтовано призначення міжнародного посібника для документування національних жестових одиниць, а також доступнішого спілкування глухих громадян із різних країн.

докладніше...

Висвітлено проблеми, пов'язані з нинішнім станом навчання, виховання і працевлаштування людей з порушеннями слуху в Україні. Запропоновано шляхи виходу з ситуації, що створилася.

Освещены проблемы, связанные с нынешним состоянием обучения, воспитания и трудоустройства людей с нарушениями слуха в Украине. Предложены пути выхода из создавшейся ситуации.

The article reviews problems of education, upbringing and employment of people with hearing impairments in Ukraine. The article also offers ways of improving the situation.

докладніше...
Номер сторінки: 96