АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Тарновська Олександра Сергіївна

У статті поглиблено розглянуто взаємозв'язок акцентуацій характеру і девіантної поведінки підлітків.

В статье углубленно рассмотрена взаимосвязь акцентуаций характера и девиантного поведения подростков.

The article presents deep analysis of interconnection between accentuated personalities and juvenile deviant behaviour.

докладніше...
Номер сторінки: 71