АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Терещук Ангеліна Дмитрівна

У статті розкривається сутність поняття «афект», аналізуєть­ся проблема емоційних розладів, висвітлюються основні причини та наслідки виникнення афективних станів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 225

Піддано аналізу проблему емоційних розладів та психологічних кон­фліктів, висвітлено основні причини та наслідки виникнення афек­тивних проявів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 206