АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Ткачук Тетяна Миколаївна

Статтю присвячено проблемі фізичного і психічного здоров'я студентської молоді. Обґрунтовується необхідність психофізіологічного забезпечення навчальної діяльності студентів. Представлені дані про стан здоров'я студентів - майбутніх вчителів за результатами медичних оглядів .

Статья посвящена проблеме физического и психического здоровья студенческой молодежи. Обосновывается необходимость психофизиологического обеспечения учебной деятельности студентов. Представлены данные о состоянии здоровья студентов — будущих учителей по результатам медицинских осмотров.

The article deals with the problem of physical and mental health of students. It proves the necessity of psychophysiological accommodation of students’ learning. Health data of students — future lecturers — on the basis of their medical examination are given.

докладніше...
Номер сторінки: 210