АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Томчук Сергій Михайлович

У статті містяться результати дослідження впливу властивостей і типології центральної нервової системи на особливості прояву і динаміки негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку, аналізуються типи темпераменту і особливості негативних психічних станів, для них характерні.

В статье содержатся результаты исследования влияния свойств и типологии центральной нервной системы на особенности проявления и динамики негативных психических состояний у детей младшего школьного возраста, анализируются типы темперамента и особенности негативных психических состояний, для них характерных.

The structure, inherited and social determinants of displaying and nega tive psychical states development dynamics among pupils of 1–4 classes are found out. The features of the nervous system, temperament (neurotism, extraversion introversion, etc) is the biological pre condition of the pupils’ negative psychical states development.

докладніше...
Номер сторінки: 142

У статті представлені результати дослідження впливу властивостей типології центральної нервової системи на особливості прояву і динаміки негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку, аналізуються типи темпераменту і особливості негативних психічних станів їм характерних.

В статье представлены результаты исследования влияния свойств типологии центральной нервной системы на особенности проявления и динамики негативных психических состояний у детей младшего школьного возраста, анализируются типы темперамента и особенности негативных психических состояний им характерных.

The structure, inherited and social determinants of displaying and negative psychical states development dynamics among pupils of 14 classes are found out. The features of the nervous system, temperament (neurotism, extraversioniniroversion, etc) is the biological precondition of the pupils' negative psychical states development.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Викладено теоретичний аналіз проблем, пов'язаних із адаптацією дітей з особливими потребами до навчання у школі, заснований на численних дослідженнях вчених-психологів і власних дослідженнях автора.

Изложен теоретический анализ проблем, связанных с адаптацией детей с особыми потребностями к обучению в школе, основанный на многочисленных исследованиях ученых-психологов и собственных исследованиях  автора. 

The theoretical analysis of problems is expounded,  which are connected with the adaptation of children with special needs to studying at school. The analysis is based on numerous explorations  of scientists-psychologists  and on the author's persona/ explorations. The aim of the exploration — to improve the psychological assisting process of personalities adaptation to studying in the University.

 

докладніше...
Номер сторінки: 339