АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Трикоз Сніжана Валеріївна

У статті викладені загальні завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку та виокремлені специфічні завдання для дітей з інтелектуальною недостатністю. Розглядаються основні етапи і зміст сенсорного виховання дошкільнят.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Розглядаються питання удосконалення змісту предмета "Природа і людина" в школі для дітей із особливостями розумового розвитку, що передбачає розкриття мети, завдань, змістових ліній, принципів реалізації предмета, використання спеціальних методів і прийомів навчання.

Рассматриваются вопросы усовершенствования содержания предмета  "Природа и человек" в школе для детей с особенностями умственного развития, что предполагает раскрытие цели, задач, содержательных линий, принципов реализации предмета, использование специальных методов  и  приемов  обучения.

The questions of improvement of the contents of a subject a "Mature and man" at school for children with features of intellectual development are considered, that assumes disclosing the purpose, tasks, substan-tia lines, principles of realization of a subject, use of special methods and receptions of training.

докладніше...
Номер сторінки: 176