АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Чайка Галина Василівна

У статті досліджується феномен комп'ютерних ігор в рамках культурно-історичного підходу. Розглянуто питання привабливості комп'ютерних ігор, а також їх міфологічна основа.

В статье исследуется феномен компьютерных игр в рамках культурно-исторического подхода. Рассмотрены вопросы притягательности компьютерных игр, а также их мифологическая основа.

The paper studies the phenomenon of computer games in a framework of the cultural-historic approach. Questions of computer game attraction and their mythological base are discussed also.

докладніше...
Номер сторінки: 423