АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Яковлева Світлана Дмитрівна

В статті розкриваються питання оптимізації навчальної діяльності дітей з вадами розвитку, важливим компонентом якої слугують формування пізнавального інтересу, виховання емоційно позитивного та усвідомленого відношення до навчання. Окрім цього оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої діяльності вчителя, що вимагає часу, напруги та зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 140

У статті представлено результати дослідження мотиваційно-поведінкових реакцій та емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку з ДЦП порівняно з учнями ЗОЛІ такого ж віку. Виявлено середні показники мотиваційної складової, позитивне ставлення дітей даної групи до відвідування школи, що може передбачати достовірно високу навчальну ефективність. Емоційна складова визначила наявність тривоги, страху, проблем у стосунках з однолітками, які негативно позначаються на розвитку пізнавальних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 81

У статті розглянуто стан вищих психічних функцій дітей із дитячим церебральним паралічем. Експериментально отримані дані нейродинаміки та їхнього впливу на розумову працездатність, що має важливе значення при формуванні здатності до засвоєння системи навчальних знань і соціалізації цієї категорії дітей

докладніше...
Номер сторінки: 303

Розглянуто питання, пов'язані зі станом пам'яті і її категорій відповідно у дітей з нормою розвитку, з затримкою психічного розвитку та дітей з порушеним інтелектом. Показані можливість ності цих категорій дітей щодо запам'ятовування навчального матеріалу.

Рассмотрены вопросы, связанные с состоянием памяти и ее категорий соответственно у детей с нормой развития, с задержкой психического развития и детей с нарушенным интеллектом. Показаны возмож ности этих категорий детей относительно запоминания учебного материала.

The article displays the state of the memory and its categories among the children with normal or retarded development, or with some intellectual vio lations, correspondently. The author shows the abilities of these categories of children to memorizing curriculum material.

докладніше...
Номер сторінки: 112