АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Шиян Валентина Миколаївна

У статті викладені технологія і шляхи реалізації соціальної допомоги людям з обмеженими можливостями.

В статье изложены технология и пути реализации социальной помощи людям с ограниченными возможностями.

The article describes the technology and ways of implementation of social accommodation of people with limited abilities.

докладніше...

У статті розглянуто особливості соціальної роботи з малолітніми правопорушниками, а також їх соціально-педагогічної реабілітації.

В статье рассмотрены особенности социальной работы с малолетними правонарушителями, а также их соціально-педагогической реабилитации.

The article reviews specifics of social work with juvenile offenders and their social and pedagogical rehabilitation.

докладніше...
Номер сторінки: 509