АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Мацегоріна Наталя Вікторівна

Захворювання на цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та попередження захворювання — це серйозна медико-соціальна проблема світового рівня. Важливим завданням постає узагальнення досвіду застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу. Статтю присвячено питанню розроблення програми фізичної реабілітації для лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету 2 типу, що поєднує засоби лікувальної фізичної культури, лікувального масажу і фізіотерапії.

Застосування комплексного підходу як базового принципу програми лікування та профілактики ЦД2 типу обумовлено необхідністю застосування систематичних заходів, спрямованих на лікування і профілактику не одного ускладнення або проблеми, а на весь організм хворого, з урахуванням особливостей перебігу захворювання на цукровий діабет та фізичного, функціонального і психоемоційного стану пацієнта. Комплексний підхід дає змогу досягти якісно вищих результатів лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету, зокрема стосовно стабілізації вуглеводного обміну, стимуляції зменшення жирових відкладень, впливу на нервову, серцево-судинну та дихальні системи, нормалізацію психоемоційного тонусу і, власне, зменшення гіперглікемії та глюкозурії і підсилення дії інсуліну.

Дослідження ефективності розробленої програми проводилось на базі Міського центру ендокринології та обміну речовин Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. В процесі дослідження пацієнти експериментальної групи працювали за розробленою комплексною програмою, пацієнти контрольної групи — відповідно до загальноприйнятої методики.

Результати дослідження, виходячи з динаміки показників клінічних та функціональних досліджень хворих на ЦД 2 типу і результатів статистичної перевірки, підтверджують перевагу комплексної програми фізичної реабілітації відносно загальноприйнятої методики.

докладніше...
Номер сторінки: 240