АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Миколінська Світлана Іванівна

У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості слухової уваги учнів молодших класів під час слухання музики, співу, гри на елементарних музичних інструментах. Визначені критерії, показ­ники та рівні сформованості слухової уваги надають змогу проводити діагностику молодших школярів в музичній діяльності з даної пробле­ми, оцінювати наявність кожної з компонент і за отриманими оцін­ками робити висновок щодо сформованості музично-слухової уваги молодших школярів, а також спостерігати зміну їх у часі для діагно­стики характеру формування властивостей слухової уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 116